Pomáhat je normální
Nadační fond Gabriely a Josefa Bernardových

Pomáhat je normální – Nadační fond Gabriely a Josefa Bernardových

Pomáhat je normální

Po vstupu do veřejného života jsem se spolu se svou manželkou Gabrielou Bernardovou rozhodl věnovat všechny své budoucí výnosy z podnikání na charitativní účely. Proto jsme založili nadaci „Pomáhat je normální“. Jejím účelem je podpora občanům Plzeňského kraje, kteří se ocitli dočasně v nouzi, nebo těžké životní situaci. Je nám totiž jasné, že každý se může občas ocitnout v situaci, se kterou si už nedovede pomoci sám. Zároveň jsme oba přesvědčeni, že pomáhat je opravdu normální. Podporovaní mohou být pouze fyzické osoby jako například senioři, osamělé děti, matky pečujíc samostatně o nezletilé děti apod., kteří mají trvalé bydliště v Plzeňském kraji. Pokud je to právě váš případ, pošlete svou žádost na e-mail info@josefbernard.cz. Ve své žádosti pečlivě popište situaci, ve které se nacházíte, tak abychom mohli o podpoře dobře rozhodnout.

 

Správní rada

  • Gabriela Bernardová, předsedkyně správní rady
  • Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský
  • Josef Bernard

 

Podmínky pro poskytování příspěvků

Podmínky pro poskytování příspěvků z nadačního fondu:

  • Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je v souladu se zákonem poskytnuto třetí osobě k účelu, pro který je nadační fond zřízen.
  • O poskytnutí nadačního příspěvku mohou žádat občané Plzeňského kraje a další fyzické osoby žijící v Plzeňském kraji.
  • O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada.
  • Nadační příspěvek je poskytován pouze na základě písemné smlouvy uzavřené mezi nadačním fondem a příjemcem.
  • Nadační příspěvek je jeho příjemce povinen použít v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem a je povinen k žádosti nadačního fondu prokázat, k jakému účelu a jakým způsobem nadační příspěvek použil.
  • Nadační příspěvek nelze poskytnout zakladatelům ani členům orgánů nadačního fondu, ani osobám jim blízkým.

 

Žádost o poskytnutí daru

Prosíme o vyplnění Vašich kontaktních údajů a účelu Vaší žádosti o dar.

Kontaktní údaje

Účel Vaší žádosti

Požadovaná částka

Číslo účtu

 

Odesláním žádosti souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů za účelem zařazení do databáze žadatelů o poskytnutí daru projektu Pomáhat je normální – Nadační fond Gabriely a Josefa Bernardových.