Jsme jeden tým

PODPORA PODNIKÁNÍ | ZDRAVOTNICTVÍ | DOPRAVA | BEZPEČNOST | VZDĚLÁVÁNÍ | PODPORA RODIN | TURISTICKÝ RUCH

 

PROGRAM ČSSD PRO KRAJSKÉ VOLBY 2016

MŮŽEME BÝT PRÁVEM HRDÍ NA NÁŠ PLZEŇSKÝ KRAJ. DÍKY ROZVINUTÉMU PRŮMYSLU NÁS CHARAKTERIZUJE NÍZKÁ NEZAMĚSTNANOST A VYŠŠÍ PRŮMĚRNÉ VÝDĚLKY V POROVNÁNÍ S OSTATNÍMI KRAJI. NAŠE GEOGRAFICKÁ POLOHA JE ZAJÍMAVÁ PRO DALŠÍ ZAHRANIČNÍ INVESTORY. MÁME PŘÍZNIVÉ PODMÍNKY PRO TURISTICKÝ RUCH VZHLEDEM K MNOHA HISTORICKÝM PAMÁTKÁM A KRÁSNÉ PŘÍRODĚ, KTERÉ DOMINUJÍ BRDY, ŠUMAVA A ČESKÝ LES. PLZEŇSKÝ KRAJ JE JEDNODUŠE ŘEČENO NEJLEPŠÍM MÍSTEM PRO ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE. JSME SI TOHO VĚDOMI A JSME PŘIPRAVENI JEHO BOHATSTVÍ ROZVÍJET.
UŽ ZA NÁMI STOJÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE. MÁME NEJEFEKTIVNĚJŠÍ A NEJMODERNĚJŠÍ ZÁCHRANNOU SLUŽBU V ZEMI, KAŽDOROČNĚ INVESTUJEME MILIARDY KORUN DO ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NAŠICH SILNIC, ROZVÍJÍME SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A NEZAPOMÍNÁME NA RODINY S DĚTMI. I PŘESTO HOSPODAŘÍME S VYROVNANÝM ROZPOČTEM.
DO KRAJSKÝCH VOLEB 2016 JDEME S JASNÝM PROGRAMEM, VE KTERÉM SE SOUSTŘEDÍME NA ZÁSADNÍ TÉMATA. JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM O ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY ZDRAVOTNICTVÍ. JSME PŘESVĚDČENI, ŽE ZDRAVÍ NAŠICH OBČANŮ JE NAŠÍM SPOLEČNÝM BOHATSTVÍM. NEZAPOMÍNÁME NA BEZPEČNOST, PROTOŽE JEN V BEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ MOHOU ŽÍT LIDÉ ŠŤASTNĚ A BEZ OBAV. PRIORITNÍ JE PRO NÁS DOPRAVA. CHCEME ZLEPŠOVAT JAK KVALITU NAŠICH SILNIC, TAK I KOMFORT CESTOVÁNÍ VEŘEJNOU DOPRAVOU, KTERÁ BY MĚLA BÝT ŠITÁ NA MÍRU POTŘEBÁM OBYVATEL KRAJE. ZÁSADNÍ JE PRO NÁS OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY A RODINY S DĚTMI. NAŠÍM ZÁMĚREM JE TAKÉ VELKÁ PODPORA ROZVOJE CITLIVÉ TURISTIKY.
ZA NÁMI STOJÍ VÝSLEDKY, PROTO PŘIJĎTE 7. A 8. ŘÍJNA 2016 K VOLBÁM A POMOZTE NÁM UDĚLAT PLZEŇSKÝ KRAJ LEPŠÍM!

PODPORA PODNIKÁNÍ zpět

Chceme podpořit projekty přinášející rozvoj podnikání s vysokou přidanou hodnotou v oblasti duševní i řemeslné práce. V naší zemi se potýkáme s nízkým počtem malých a středních firem. Podnikatele v této oblasti tíží vysoká míra byrokracie a nedostatečná podpora ze strany státu v jejich úsilí vyrábět, poskytovat služby a zaměstnávat další pracovníky.

PODPOŘÍME LOKÁLNÍ ZEMĚDĚLCE S KVALITNÍMI MÍSTNÍMI POTRAVINAMI.

Vytvoříme platformu pro jejich spolupráci a propagaci. Podpoříme nabídku jejich produktů a vznik tržnic, kde budou moci své produkty nabízet. Budeme oceňovat výrobce zdravých produktů v našem kraji. Ve školách, nemocnicích, domovech pro seniory a dalších zařízeních v naší působnosti budeme požadovat přednostní odběr potravin od těchto zemědělců.

EX PLZEŇ – ZNOVUOBNOVENÁ TRADICE.

Plánujeme obnovit tradici výstavnictví a veletrhu EX Plzeň, jehož cílem v nové podobě bude především propagovat podnikatele z Plzeňského kraje a Bavorska. Uvítali bychom a budeme podporovat vznik podobného trhu na straně našich německých partnerů například v Regensburgu.

PORADÍME A POMŮŽEME ZAČÍNAJÍCÍM PODNIKATELŮM.

Vytvoříme ekonomické a právní poradenské centrum určené pro nové podnikatele, zejména pro první rok jejich podnikání. Budeme pomáhat s administrativou tak, aby se začínající podnikatelé mohli zaměřit na rozvíjení svých služeb nebo výrobu a nemuseli se zaobírat byrokracií. Pro toto poradenství využijeme studenty a akademiky ZČU v Plzni společně s profesionály v daných oborech. Práce studentů v projektu může být výborným propojením praxe a studia.

ZDRAVÍ NAŠICH OBČANŮ JE NAŠE BOHATSTVÍ zpět

V Plzeňském kraji se daří zajišťovat kvalitně fungující, časově i místně dostupné zdravotní a sociální služby. A to i přesto, že je kraj specifický svou velkou rozlohou a nízkou hustotou obyvatel. Do budoucna se zavazujeme, že zachováme naše krajská zdravotnická zařízení a centra sociálních služeb nezisková a pod veřejnou kontrolou. Zdravotní služby zůstanou kvalitní a dostupné pro všechny občany bez rozdílu.

NEBUDEME PRIVATIZOVAT NEBO DLOUHODOBĚ PRONAJÍMAT KRAJSKÉ NEMOCNICE A CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.

Odmítáme snahy o privatizace či dlouhodobé pronájmy krajských nemocnic a center sociálních služeb. Na rozdíl od majitelů privátních zařízení není pro naši stranu prioritou zisk, ale vysoký standard a široká škála zdravotních a sociálních služeb bez ohledu na to, který lékařský obor je či není ziskový.

UDRŽÍME V KRAJI DOSTATEK KVALIFIKOVANÝCH A ZKUŠENÝCH LIDÍ V NEMOCNICÍCH.

Nemůžeme neustále spoléhat na obětavost lékařů a zdravotních sester, kteří jsou na úkor svého soukromého života nuceni pravidelně sloužit delší pracovní směny. Už v minulých volebních obdobích jsme navyšovali mzdy našich lékařů a sester a hodláme v tom i nadále pokračovat. Podpoříme dětské skupiny a školky při nemocnicích pro děti zaměstnanců nemocnic. Nadále budeme poskytovat stipendia a stabilizační příspěvky pro lékaře a sestry. Zajistíme bydlení pro zaměstnance v oblastech, které sužuje nedostatek kvalifikovaného personálu.

BUDEME PROSAZOVAT NAVÝŠENÍ POČTU BUDOUCÍCH LÉKAŘŮ I ZDRAVOTNÍCH SESTER NA PŘÍSLUŠNÝCH ŠKOLÁCH.

Plně využijeme spolupráce mezi Fakultní nemocnicí, Lékařskou fakultou, Fakultou zdravotnických studií v Plzni a středními zdravotnickými školami. Vážíme si těchto výchovných institucí v našem kraji, a proto budeme podporovat jejich další rozvoj.

BUDEME POKRAČOVAT VE ZLEPŠOVÁNÍ HOSPODAŘENÍ NAŠICH NEMOCNIC.

Zajistili jsme výstavbu nové Klatovské nemocnice, která je chloubou zdravotnických zařízení v České republice. Zmodernizovali jsme nemocnici ve Stodě, vybavili jsme nejmodernějšími výpočetními tomografy (CT) nemocnice v Domažlicích, Stodě a Rokycanech. Celkový objem lékařských výkonů se navýšil, a přesto dlouhodobě snižujeme ztrátu krajských nemocnic. Chceme tento trend udržet a nadále zlepšovat hospodaření v našich nemocnicích.

TRANSPARENTNÍ SYSTÉM FINANCOVÁNÍ NEMOCNIC JE PRO NÁS ZÁSADNÍ.

Úhrady za zdravotní péči musí být srovnatelné v rámci celé České republiky. Smlouvy zdravotních pojišťoven musí být veřejné. Využijeme je pro důslednou kontrolu, zda je financování nemocnic spravedlivé.

PLZEŇSKÝ KRAJ MÁ NEJEFEKTIVNĚJŠÍ A NEJMODERNĚJŠÍ ZÁCHRANNOU SLUŽBU V NAŠÍ ZEMI. RYCHLÁ POMOC DÍKY SYSTÉMU „ALARM TLAČÍTKO“.

Naše záchranky využívají jako jedny z prvních nejnovější technologie pro záchranu lidských životů. Zde jsme neponechali nic náhodě. Srdcem celého záchranného systému je nově vybudované operační středisko. Síť záchranných středisek postupně rozšiřujeme tak, abychom co nejvíce urychlili dojezdové časy sanitek i do těch nejzazších koutů kraje. Pro zvýšení rychlosti a zjednodušení přivolání záchranné služby zavedeme pro občany možnost využití systému „Alarm tlačítko“ na mobilních telefonech a jiných IT zařízeních. I nadále zajistíme leteckou službu první pomoci.

PODPOŘÍME PŮSOBENÍ PRAKTICKÝCH, DĚTSKÝCH A ZUBNÍCH LÉKAŘŮ V MENŠÍCH OBCÍCH.

Dostupnost těchto lékařských specialistů v celém kraji je pro nás zásadní. Ve spolupráci s obcemi se zasadíme o jejich stabilizaci poskytnutím výhodného bydlení.

VYŠŠÍ INFORMOVANOST O PRIMÁRNÍ PREVENCI A PREVENTIVNÍCH VYŠETŘENÍCH.

Budeme podporovat zdravý životní styl obyvatel našeho kraje, prosadíme informovanost o zdravé stravě a zdravých potravinách. Podporovat budeme rovněž nekuřácké prostory a formy nejrůznějšího pohybu pro všechny obyvatele kraje bez rozdílu věku. Nové technologie nám umožňují rozvoj preventivních programů, které dají každému člověku větší možnost žít zdravě. Zasadíme se o cílenou informovanost o vybraných preventivních vyšetřeních žen a mužů.

STOP FRONTÁM A DLOUHÝM ČEKACÍM LHŮTÁM.

Efektivní a transparentní systém zdravotní péče je naší prioritou. Postupně proto budeme zavádět elektronickou výměnu dokumentace, elektronické recepty, dálkové přístupy ke zdravotnickým informacím a další využití počítačových technologií. V nemocnicích zavedeme objednávkový systém, který eliminuje fronty a dlouhé čekací doby při návštěvě lékaře.

VÍCE POHYBU A LEPŠÍ STRAVOVÁNÍ PRO DĚTI.

V oblasti prevence se soustředíme na děti a mládež. Tyto skupiny jsou ohrožené současným nezdravým životním stylem. Standardem je nekvalitní strava a málo pohybu. Ve školách proto podpoříme pohybové aktivity nejrůznějšího druhu pro všechny děti, s cílem povzbudit a motivovat mladé lidi k nesportovním i sportovním aktivitám.
Našim školám doporučíme vstoupit do programu „Skutečně zdravá škola“, který jim zdarma nabízí detailní metodiky pro zlepšení výživy ve školní jídelně, pro výuku výživy i vybudování jedlých školních zahrad. Strava, kterou program prosazuje, je založena na lokálních, kvalitních potravinách, na spolupráci s místními zemědělci a komunikaci s rodiči a pedagogy. Školy zapojené do programu budeme v plnění kritérií podporovat.

DOPRAVA BEZPEČNÁ, DOSTUPNÁ A EFEKTIVNÍ zpět

Jsme jediným nezadluženým krajem v České republice, přesto se nám každoročně daří navyšovat finanční prostředky na rekonstrukce a výstavbu silnic pod naší správou. Kvalita silnic a efektivní systém veřejné vlakové a autobusové dopravy je nejdůležitějším faktorem pro rozvoj podnikání a turistického ruchu. Zároveň je důležitá pro setrvání občanů a firem i v menších městech a vesnicích. V současnosti už ale evidujeme odliv lidí z menších sídel našeho kraje do velkých aglomerací za studiem i prací. Proto přicházíme s opatřeními, která zvýší kvalitu dopravy a přispějí k větší spokojenosti obyvatel, jak ve velkých městech, tak i na vesnicích.

OBCHVATY, ROZŠIŘOVÁNÍ A REKONSTRUKCE SILNIC

Budeme prosazovat výrazné investice do zvýšení kapacit silnic I. třídy a dalších hlavních tahů, a to formou budování obchvatů měst a obcí a rozšiřováním komunikací na tři až čtyři pruhy. Budeme se soustředit na vybudování nové kapacitní silnice pro napojení Radnicka, dostavby čtyřproudé silnice z Plzně do Přeštic, včetně jejich obchvatu, zvýšení kapacity silnice z Klatov do Sušice, dobudování západního obchvatu Plzně, vybudování nového obchvatu Hrádku a Rokycan a výstavby obchvatů na silnicích Plzeň – Domažlice, Plzeň – Nepomuk, Plzeň – Rožmitál pod Třemšínem a Přeštice – Klatovy.
Každý rok zrekonstruujeme minimálně 10 % sítě silnic II. a III. třídy. Našim záměrem je, aby na konci nadcházejícího volebního období byly všechny silnice ve správě kraje v bezvadném stavu.
Budování efektivní dopravní sítě není o jednom volebním období, ale o dlouhodobé koncepci. Proto připravíme a začneme prosazovat střednědobou a dlouhodobou vizi dalšího dopravního propojení kraje, např. vybudování silnice dálničního typu na trase Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice, na trase Přeštice – Klatovy a na trase Plzeň – Stod – Horšovský Týn – Domažlice – Folmava.

REGIONÁLNÍ DOPRAVA MUSÍ BÝT ŠITÁ NA MÍRU POTŘEBÁM LIDÍ.

Novými a především účelnými investicemi výrazně posílíme dostupnost, rozsah a komfort regionální veřejné dopravy. Chceme, aby se tento typ dopravy přiblížil svou kvalitou dopravě individuální. Zlepšíme veřejnou dopravou v mikroregionech tím, že rozšíříme krajem podorovanou regionální dopravu o komunální rozměr a zavedení moderních přístupů, například většího využívání mikrobusů pro místní dopravu, či zavedení autobusů na zavolání. Chceme vytvořit chytrý systém veřejné dopravy, který výrazně zvýší každodenní dostupnost potřeb obyvatel kraje a podpoří jejich společenský život – veřejná doprava musí zajistit jednoduché, rychlé a levné dojíždění za prací, za službami a nákupy, za kulturou, zábavou a společenskými akcemi v rámci dané lokality i do regionálních center.
V oblasti regionální vlakové dopravy se zasadíme se o zlepšení železničního spojení na trase Plzeň – Bezdružice – Teplá – Karlovy Vary, zkrácení intervalů vlakového spojení na domažlické trati a modernizaci vlakových souprav na trati Plzeň – Horažďovice a trati Plzeň – Cheb.

DOPRAVA ZDARMA PRO SENIORY A STUDENTY, ZJEDNODUŠENÍ JÍZDNÉHO A MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU.

Podpoříme obnovu vozového parku regionální autobusové dopravy za moderní a pohodlné autobusy. Zavedeme linkovou autobusovou a železniční dopravu pro seniory a žáky zdarma. Zavedením časových jízdenek místo zónových výrazně zjednodušíme, a tím pro cestující zlevníme, systém jízdného v Integrované dopravě Plzeňska (IDP), kterou rozšíříme na celé území kraje do roku 2019.

BEZPEČNOST JE PRO NÁS PRIORITOU zpět

Lidé chtějí bezpečné prostředí. Jen v něm mohou být šťastní a bez obav. V současnosti jsme ze všech stran konfrontování s událostmi, které komfortní pocit narušují. I přesto je Česká republika, a potažmo náš kraj, po právu považována za jednu z nejbezpečnějších oblastí na světě. Vážíme si tohoto hodnocení, ale přesto nepodceňujeme další posílení ochrany našich občanů.

POSÍLÍME BEZPEČNOST V KRAJI.

Prioritou je pro nás dokončení auditu národní bezpečnosti, ve kterém pro náš kraj vyhodnotíme bezpečnostní rizika včetně extremismu, organizovaného zločinu, hrozeb kybernetických útoků, přírodních katastrof i nekontrolované migrace. Tento audit je velice důležitý. Pomůže nám všem ujasnit si, na co se musíme připravit, co bychom měli vylepšit. Následně nám umožní zajistit bezchybné fungování bezpečnostních rad a definuje případnou adekvátní a hlavně efektivní reakci při výskytu rizikových nebo konfliktních situacích.

KAMEROVÉ SYSTÉMY NA PODPORU BEZPEČNOSTI.

Budeme pokračovat ve vybavování škol, sportovišť a dalších veřejných prostranství kamerovými systémy, které zajišťují preventivní odrazení pachatelů od případné trestné činnosti, vandalství a chuligánství. Vždy se budeme stavět proti tomu, aby skupiny neukázněných obtěžovaly spořádané obyvatele. Monitorovat budeme i místa ubytoven a případné excesy budeme řešit ve spolupráci s policií ČR, majiteli dotčených firem a představiteli měst. Občanům dáme možnost upozornit na problematická místa v našem kraji. Ať už se jedná o kriminalitu, vandalství, bezpečný silniční provoz či nekalé praktiky podomních prodejců, kteří si v naší zemi vysloužili přezdívku „šmejdi“.

„STOP ŽALOBÁM“

Mnoho lidí v našem kraji je postiženo exekucemi, řada z nich se dostala do dluhové pasti. Jedno nesprávné rozhodnutí poznamená nejen jednotlivce, ale častokrát celé rodiny. Vedle dosavadních neziskových organizací pomáhajících řešit tyto problémy vytvoříme centrum „STOP ŽALOBÁM“ pro poradenství lidem zdarma v tíživé ekonomické situaci. Každý člověk, i když udělal chybu, si zaslouží druhou šanci. V centru budeme spolupracovat s právníky, ekonomy a psychology.

NECHCEME HERNY, KASINA A NOČNÍ PODNIKY V NAŠEM KRAJI.

Jasně deklarujeme, že nejsme příznivci heren, nočních barů a kasin, které jsou rozšířené zejména v pohraničních oblastech. Tyto podniky jsou využívány zejména cizinci, na jejichž území platí v těchto oblastech přísnější regulace. Učiníme vše proto, aby náš stát rovněž přistoupil k podobným opatřením a omezil například počet kasin na území České republiky. Je ostudné po přejezdu některých hraničních přechodů číst reklamy na kasina, noční podniky a herny. Kraj dlouhodobě využije dotčené reklamní plochy zejména u hraničních přechodů k propagaci naší kultury, přírody a sportu. Jsme kraj, kde máme být na co hrdi, nezasloužíme si být prezentováni jako území kasin, heren a prostitutek.

PODPORUJEME INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM.

Česká republika má jeden z nejkvalitnějších Integrovaných záchranných systémů (IZS) v Evropě. Budeme i nadále podporovat složky IZS. Lidé, kteří se podílí na ochraně našeho zdraví a životů, dostanou jak materiální, tak i finanční podporu. V případě dobrovolných hasičů oceňujeme nejen jejich práci vedoucí k ochraně našich majetků a životů, ale nezapomínáme také na to, že jsou i významný prvek přispívající k udržení komunitního života, zejména na venkově. Proto podpoříme další rozvoj Sborů dobrovolných hasičů v obcích a Jednotek požární ochrany.

ŠKOLA JE OPRAVDU ZÁKLAD ŽIVOTA zpět

Kraje mají významnou působnost v rámci vzdělávacího systému, především v tom středoškolském. Jsou garantem toho, že škola, kam chodí dospívající děti, je bude připravovat na život a dá jim prostor pro osobní růst. Obsah vzdělání musí odpovídat moderním nárokům a budoucí situaci na trhu práce, škola musí otevírat cestu k dobrému profesnímu a pracovnímu uplatnění. Důležitá je tedy především kvalita škol a kvalifikace lidí, kteří se tam starají o vzdělání dětí.

VÍCE ŠKOLEK A KVALITNÍ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ.

V předškolní péči budeme prosazovat výstavbu školek a zavádění nových forem péče o děti, jako jsou dětské skupiny. Posílíme zavádění prvků technického vzdělávaní do mateřských a základních škol a jiné formy vzdělávání, které podporují pohyb a pobyt dětí ve volné přírodě, například formou lesních školek.

DOBRÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDSTAVUJÍ PŘEDEVŠÍM KVALITNÍ A SPOKOJENÍ UČITELÉ.

Kvalitní vzdělávání se neobejde bez schopných učitelů, proto podpoříme růst jejich platů, aby dosáhli průměrného výdělku vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců.

STIPENDIA TALENTOVANÝM STUDENTŮM DO ZAHRANIČÍ.

Chceme dát možnost těm nejtalentovanějším dětem z běžných rodin studovat na prestižních světových univerzitách. Jestliže složí zkoušky na vybrané university, podpoříme je stipendii, které je zabezpečí po dobu celého studia.

JAZYKOVÁ VÝUKA, SPORT A PROPOJENÍ S PRAXÍ.

Podpoříme intenzivnější výuku cizích jazyků, zejména angličtiny a němčiny.
Tělesná výchova a sport jsou, tak jako teoretická výuka, stejně důležitá součást vzdělávacího procesu. Chceme motivovat mladé lidí k pohybu a sportu. Budeme proto iniciovat okresní a krajské soutěžení dětí a mládeže. Ty nejlepší budeme popularizovat a oceňovat. Oceněni budou rovněž lidé, kteří se věnují trénování naší mládeže. Využijme našich známých a významných sportovců pro propagaci sportu. Podpoříme vznik sportovních akademií, kde se budou moci děti a mládež věnovat sportu na vrcholové úrovni bez toho, aby byl neúměrně zatížen rozpočet rodin. Budeme prosazovat školství, které reálně zprostředkuje kontakt s praxí. Podpoříme projekty, které přivedou studenty do firem v rámci jejich studia.

MYSLÍME NA RODINU A SOCIÁLNÍ SLUŽBY zpět

Lidé v produktivním věku nesou zodpovědnost za výchovu svých dětí, pečují o své rodiče a zároveň potřebují chodit do práce, aby svou rodinu zaopatřili. Skloubit práci a péči o rodinu je v současnosti velmi náročné. Obzvlášť těžká je situace samoživitelek a samoživitelů nebo lidí, kteří se starají o zdravotně postižené. Kraj určuje dostupnost a podobu sociálních služeb. Jsme si vědomi naší zodpovědnosti zejména v souvislosti se zásadním úbytkem lidí v produktivním věku a nárůstem obyvatel v seniorním věku. Chceme, aby finančně dostupné veřejné sociální služby pokrývaly potřeby seniorů v maximální možné míře.

PODPOŘÍME VÝSTAVBU DOSTUPNÝCH NÁJEMNÍCH BYTŮ PRO RODINY S DĚTMI.

Chceme pomoci těm, kteří v našem kraji pracují, mají děti a zároveň si jenom velmi těžko mohou dovolit koupit vlastní byt či jinou nemovitost. Na tomto úkolu chceme spolupracovat s obcemi, které pro účely této bytové výstavby poskytnou vhodný pozemek. Kraj zajistí financování a výstavbu.

V PLZNI POSTAVÍME NOVÝ DOMOV SENIORŮ.

V ostatních městech Plzeňského kraje budeme podporovat zejména výstavbu menších domů obdobného typu.

DOMÁCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY.

Integrujeme dnešní roztříštěné systémy zdravotních a sociálních služeb. Založíme vlastní organizaci pro poskytování sociálních služeb v domácnostech. Jestliže tyto služby zajistíme dostupné v celém kraji a v dostatečné kvalitě, omezíme v budoucnu poptávku po místech v domovech seniorů. Pro tyto služby, kromě vlastních zaměstnanců, využijeme studenty ZČU a jiných škol. Efektivní se jeví spolupráce zejména s fakultou pedagogickou a zdravotnickou.

HOSPICOVÁ PÉČE A STACIONÁRNÍ SLUŽBY VNÍMÁME JAKO KLÍČOVÉ SLUŽBY.

Podpoříme poskytování mobilní hospicové péče a služeb zaměřených na důstojné umírání. Vedle léčeben podpoříme stacionární služby, díky kterým budou lidé s dlouhodobými zdravotními problémy schopni zůstat doma se svými blízkými. Zaměříme se na rozšíření služeb a kapacit léčeben pro pacienty stižené Alzheimerovou chorobou a demencí.

ROZVÍJÍME TURISTICKÝ RUCH zpět

Pro volební období od roku 2016 se naskýtá Plzeňskému kraji v oblasti cestovního ruchu jedinečná příležitost. Může využít obrovského návštěvního potenciálu nově otevřených Brd společně s Českým lesem a Šumavou. Náš kraj je jedinečně obklopen těmito přírodními skvosty, které chceme využít rozvojem citlivé turistiky zejména pro občany našeho kraje, ale i pro návštěvníky z celé České republiky a zahraničí. Chceme, aby se na konceptu širšího využití naší přírody pro turistický ruch podílela široká veřejnost, obce, podnikatelé, vedení Lesů ČR a pracovníci Chráněných krajinných oblastí. V neposlední řadě v příhraničních oblastech chceme přizvat ke spolupráci naše německé partnery.

PROPOJENÝ SYSTÉM CYKLOSTEZEK.

Chceme rozvíjet intenzivnější výstavbu páteřních cyklostezek mimo silnice paralelně s vybranými silničními tahy či samostatně v krajině. Z Plzně do oblasti Brd vybudujeme cyklostezku mimo silniční komunikace. Na okraji Brd podpoříme výstavbu záchytných parkovišť pro osobní automobily a podniky občerstvení pro návštěvníky.
Zejména o víkendech a v době prázdnin zajistíme, dle zájmu obyvatel, vypravení cyklobusů k území Českého lesa, Brd a Šumavy.
Podpoříme budování plnohodnotných cyklostezek pro jízdní kola a kolečkové brusle mezi obcemi. Tato kvalitní a bezpečná infrastruktura zásadně přispěje k posílení alternativní dopravy do zaměstnání a škol a zároveň obohatí možnost pohybových aktivit obyvatel kraje ve volném čase.

ELEKTROKOLA DO LESA.

Podpoříme vybudování sítě půjčoven elektrokol pro Šumavu, Český les a Brdy.

ROZVOJ OBLASTI ČESKÉHO LESA.

Opravíme silnice II. a III. třídy na ose Českého lesa. Zvážíme jejich doplnění paralelní cyklostezkou. Na křižovatkách budeme prosazovat malá odstavná parkoviště pro nízký počet aut, na která budou navazovat přírodní cyklostezky do nitra Českého lesa. V této lokalitě budeme podporovat výstavbu malokapacitních ubytovacích zařízení.

VYŠŠÍ INFORMOVANOST OBYVATEL O TURISTICKÝCH MOŽNOSTECH V KRAJI.

Posílíme propagaci a tvorbu mapových podkladů pro přírodu Plzeňského kraje. Podklady budou tvořeny pro rodiny s dětmi, cyklisty, pěší turisty, běžce.

SINGLE TRACK PRO CYKLISTY.

V blízkosti Plzně, v příjemné dojezdové vzdálenosti na jízdních kolech podpoříme výstavbu cyklistického parku (tzv. single track) s trasami o různém stupni obtížnosti tak, aby si na své přišly malé děti, ale i dospělí sportovci. Souhrn tras bude tvořit 30 až 50 km upravených jednosměrných stezek pro cyklisty.

BUDEME NASLOUCHAT VAŠIM NÁPADŮM.

Uvítáme nové myšlenky široké veřejnosti, spolků, obcí a podnikatelů na zatraktivnění jednotlivých oblastí. Nejlepší realizované projekty budeme každoročně oceňovat a propagovat.

AKVAPARK V PLZNI.

Podpoříme město Plzeň při budování Akvaparku pro obyvatele našeho kraje.