Jsme jeden tým

Kandidátka do Senátu pro volby 2016

Dagmar Terelmešová

Dagmar Terelmešová

věk: 47 let
povolání: senátorka P ČR
obec trvalého pobytu: Dobřany

Přílohy:
- volební priority
- životopis

 

Program ČSSD pro Krajské volby 2016

 

Kandidáti pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje v roce 2016

1.

Josef Bernard

výkonný ředitel

2.

Ivo Grüner

náměstek hejtmana

3.

Bc. Jiří Struček

náměstek hejtmana

4.

Ing. Milena Stárková

radní Plzeňského kraje

5.

Mgr. Zdeněk Honz

učitel, krajský radní

6.

Mgr. Jaroslav Šobr

učitel, krajský radní

7.

Bc. Světlana Budková

referentka samosprávy

8.

Jan Látka

senátor P ČR

9.

Ing.. Václav Votava

poslanec PS PČR

10.

MUDr., PhD. Václav Šimánek

lékař, ředitel FN

11.

Mgr. Igor Jakubčík

poslanec PS PČR

12.

Ing. Monika Hermannová

ekonom, zást. ředitele

14.

Mgr. Michal Černý

starosta obce

16.

Mgr. Naděžda Chládková

zástupce ředitele ZŠ

17.

Božena Vaňková

ředitelka MKS Tachov

18.

Ivana Šiftová

asistentka

19.

Mgr. Jiří Horník

ředitel DOZP Horní Bříza

20.

Rudolf Bayer

podnikatel

21.

Bc. Vlastimil Lokajíček

asistent náměstka primátora

23.

Václav Kovář

ředitel DPS Vlčice

26.

Mgr. Pavel Herbst

učitel SŠ

27.

Mgr. Jan Opl

referent samosprávy, radní obce

28.

Mgr. Eva Zrostlíková

sociální pracovnice

29.

Ing. Miroslav Rauch

starosta města Hostouň

31.

Eva Buchová

vychovatelka

32.

Ing. Jiří Draxal

jednatel společnosti

33.

Helena Vítková

asistentka ředitele

34.

Ing. Petr Osvald

zmocněnec primátora pro EU

35.

Ing. Zdeněk Písařík

ředitel úz. prac. Úřadu práce

36.

Iva Hořanová

učitelka MŠ

37.

Mgr. Karel Zrůbek

bezpečnostní specialista

38.

Jan Kugler

strojvedoucí

39.

Irena Zapletalová

starostka obce

41.

Helena Horníková

asistentka hejtmana

43.

Lukáš Karkoš

starosta obce

45.

Pavel Fait

provozní náměstek SÚS PK

47.

Mgr. Marie Černá

referentka pro obl. marketingu

48.

Dagmar Sedláčková

zdravotní sestra

50.

Kristýna Knopfová

asistentka nákupu