3.
Bc. Jiří Struček

Bc. Jiří Struček

věk: 49 let

povolání: náměstek hejtmana

obec trvalého pobytu: Tachov