Josef Bernard
hejtman Plzeňského kraje

Josef Bernard

Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard prožil celý svůj život v Plzeňském kraji. Narodil se v Plané u Mariánských lázní, poté žil v Plzni a v současnosti bydlí v Nebílovském Borku. Jednoznačně je to velký plzeňský patriot. I proto se rozhodl angažovat v politice. „Profesně jsem zažil mnoho zajímavého a teď mám pocit, že bych mohl své zkušenosti uplatnit při správě kraje,“ říká Josef Bernard. Donedávna vedl prosperující plzeňskou společnost Škoda Transportation. „Škodovka je neoddělitelnou součástí mého profesního života. Začínal jsem na pozici dělníka a končil jako generální ředitel. Měl jsem veliké štěstí, ale zároveň mohu říct, že pokud mi o něco jde, tak do toho ze sebe dám maximum,“ dodává Bernard. Ani ve Škodovce se ale neuzavíral do nějaké ulity jedné fabriky. Proto založil úspěšný projekt vědecko-zábavního centra pro děti a mládež Techmania, která každoročně přivítá několik stovek tisíc návštěvníků. Zároveň je také náruživý sportovec, který se v poslední době snaží rozhýbat mladé i starší v Plzeňském kraji v rámci projektu Škoda FIT. „Chci, aby se v Plzeňském kraji dobře žilo, chci, aby Plzeňský kraj prosperoval, chci prosazovat taková témata, která povedou k lepšímu životu seniorů, rodin s dětmi nebo matek samoživitelek. Sociálně spravedlivý stát je pro mě na prvním místě,“ zdůrazňuje svoje cíle Bernard.

Můj život

Úvod

Josef Bernard je hejtmanem Plzeňského kraje. Doposud nebyl profesionálním politikem, ale aktivně se o veřejný život zajímal. Jeho život je spjatý s Plzeňským krajem a plzeňskou Škodovkou, kde od vyučení pracoval více jak 35 let. V roce 2015 odstoupil z funkce Generálního ředitele Škoda Transportation a následně byl zvolen spolustraníky z ČSSD na vedoucí místo kandidátky do krajských voleb. Žije v Nebílovském Borku nedaleko Plzně se svou ženou Gabrielou. Z předchozího manželství má syny Jana a Josefa.

Dětství

Narodil se v roce 1965 jako třetí syn Marie a Ladislava v Plané u Mariánských Lázní. V té době otec pracoval jako traktorista na státním statku, matka byla dojičkou krav tamtéž. Otec později začal pracovat jako švec (byl vyučen v Horách Matky Boží obuvníkem), matka začala vařit ve školní jídelně (vyučila se kuchařkou dálkově ve třiceti šesti letech). Celá rodina žila v nájemním bytě v Plané. Peněz nebylo nazbyt, ale Josef své dětství hodnotí jako nejšťastnější léta svého života. Výborní kantoři na základní škole, chození do lidušky, kde hrál na klarinet, toulání s kamarády po okolních lesích, fotbal, hokej, plavání, kolo a kamarádi na celý život. Miluje foglarovky, Zdeňka Buriana, Františka A. Elstnera, Otakara Batličku a tajně s kamarády obdivuje zakázaný skauting.

80. léta

V roce 1979 nastupuje do k. p. Škoda Plzeň na čtyřletý učební obor s maturitou. Bydlí v internátě a později na svobodárně. Po vyučení v Plzni pracuje jako horizontkář v závodě Válcovny. Vojenskou základní službu nastoupí v Michalovcích a po půl roce je zařazen k průzkumné rotě ve Vojenském útvaru Louny. Po návratu začíná pracovat jako provozní a později revizní technik.

S kamarádem v rámci pionýrské organizace vedou chlapecký oddíl Stopa s foglarovskými prvky (oddíl po revoluci mění na oddíl skautský). Po vojně začíná s kolegy spolupracovat s nezávislými iniciativami v Plzni. Ve Škodovce společně s kamarády zajišťují vydávání a tištění samizdatu. Snaží se o distribuci samizdatu do jednotlivých závodů a chtějí v každém z nich vytvořit spolupracující skupinu. Organizují po dlouhé době v Plzni besedu s Jaroslavem Foglarem, navazují kontakty s plzeňským biskupstvím a prostřednictvím kněze Jana Paty organizují semináře a besedy. Připravovanou besedu s našimi piloty z Anglie a koncert Jaromíra Nohavici stranické a svazácké orgány zakážou a následuje několik výslechů STB. Doba se ale rychle začíná měnit a přichází listopad 89.

90. léta

S několika přáteli zakládá OF Škoda. Paralelně pracuje v KC OF Plzeň. Vede první jednání s tehdejším generálním ředitelem a organizuje škodováckou generální stávku. V polovině roku 1990 opouští politiku. Pracuje jako vedoucí personálního útvaru ve společnosti Škoda TS. Později je jmenován do představenstva společnosti a stává se personálním ředitelem. Škodovka v této době čelí obrovské krizi. Prakticky ze dne na den ztrácí tradiční zákazníky, inovuje zastaralé výrobky a zefektivňuje výrobu. „Byla to nejtěžší léta Škodovky. Řada kvalitních lidí odešla a mnozí z nich se později v dobách lepších vraceli. Přiznávám, že i já jsem přemýšlel o odchodu. Práce byla stresující. Pořád jsme nevěděli, jestli bude na výplaty, hodně se propouštělo a na druhou stranu se nám některých profesí nedostávalo,“ osvětluje Bernard. V letech 1991 až 1995 studuje manažerské studium Open University.

Začátek 21. století

Od roku 2004 začíná pracovat jako personální ředitel ŠKODA Holding. Škodovce se konečně začíná dařit. Nový management jasně deklaruje, které výrobní obory bude rozvíjet. Je zaveden standardní systém manažerského účetnictví, který pomáhá odhalit nerentabilní činnosti. Masivně se investuje do výzkumu, nových technologií a budov. Některé obory se konečně začínají uplatňovat na nejnáročnějších trzích. „Škodovka konečně začala být opět atraktivní firmou. Po mnoha letech jsme si začali ze zájemců o zaměstnání vybírat ty nejlepší. Tehdy se zrodila podpora projektů ŠKODA SPORT PARK, ŠKODA LAND, ŠKODA BIKE, začali jsme opět podporovat vrcholový fotbal a hokej, nebo Atletický klub Škoda. Mimo sport jsme začali podporovat školy a některé charitativní organizace. V letech, kdy se nám konečně začalo dařit, jsem neměl problém všechny tyto projekty prosadit u vedení a Škodovka se opět stávala důstojnou firmou v očích veřejnosti,“ říká Bernard. V této době začíná iniciovat vznik jedinečného projektu na území města Plzně. Daří se mu přesvědčit představenstvo celého holdingu pro realizaci popularizačního centra pro zvýšení atraktivnosti technických oborů. Vedení Škodovky odmítá odprodat budovu bývalé společnosti Ozubená kola, daruje tento objekt obecně prospěšné společnosti a vzniká projekt Techmanie. Dnes toto centrum každý rok přivítá více než 200 tisíc návštěvníků. V roce 2009 je Josefu Bernardovi udělena primátorem historická pečeť města Plzně. V roce 2010 se stává výkonným ředitelem Škoda Holding.

10. léta 21. století dosud

Po 31 letech ve Škodovce se stává Generálním ředitele Škoda Transportation. V této době společnost navyšuje svůj podíl exportu k 70 procentům. Ale nebyla to klidná léta. Bernard skáče rovnýma nohama do sporu o velkou zakázku pro český průmysl, tzv. spor o Railjety. V Rakousku konkurenční Bombardier nechává zabavit novou lokomotivu. S bývalým škodovákem Dukou požehnal nově vyvinutou tramvaj, s Danou Zátopkovou pojmenují novou lokomotivu po slavném Emilovi, představuje nový vlak RegioPanter, prosadí kritizovaný projekt nového depa, který se stává jedním z nejlépe dokončených projektů PPP v republice. Bernard se vítá v milované Škodovce s prezidentem, švédským králem, premiérem a mnoha dalšími představiteli veřejného života. Je na něm vidět, že si užívá znovuzrození průmyslové legendy Škoda. V roce 2015 je uveden do Dvorany slávy Plzeňského kraje za manažerské dovednosti a úspěchy v podnikání. V 50 letech opět udivuje, rezignuje na pozici generálního ředitele, vstupuje do ČSSD a brzy nato je spolustraníky zvolen jako lídr kandidátky do krajských voleb 2016. Prostor pro nová klání se opět otevírá… „ V životě se mi dařilo a měl jsem notnou dávku štěstí při sobě. Když jsem ve čtrnácti fasoval své první montérky, ani ve snu by mě nenapadlo, co mě v životě čeká. Celý můj život byl, jako když vletíte do tobogánu a nevíte, kam to s vámi hodí,“ říká Bernard.

V roce 2015 startuje nový projekt Škoda FIT, jenž má za cíl rozhýbat spoluobčany Plzeňského kraje. Projekt zaštiťuje Dana Zátopková a participují na něm velice aktivně takové osobnosti jako Martin Straka, Miloš Škorpil, Jan Trávníček, Ilona Mauritzová, Michal Dvořák, Jan Řehula a další. Vrcholem tohoto snažení byl půlmaratón, který se konal 28. 5. 2016 v Plzni. Příští ročník se bude konat 30. 9. 2017.

V roce 2016 se stal po podzimních krajských volbách hejmanem Plzeňského kraje.

Témata

Podpora rodin

Lidé v produktivním věku nesou zodpovědnost za výchovu svých dětí, pečují o své rodiče a zároveň potřebují chodit do práce, aby svou rodinu zaopatřili. Skloubit práci a péči o rodinu je v současnosti velmi náročné. Obzvlášť těžká je situace samoživitelek a samoživitelů nebo lidí, kteří se starají o zdravotně postižené. Podpoříme výstavbu dostupných nájemních bytů pro rodiny s dětmi. Chceme pomoci těm, kteří v našem kraji pracují, mají děti a zároveň si jenom velmi těžko mohou dovolit koupit vlastní byt či jinou nemovitost. 

Zdravotnictví

Nebudeme privatizovat nemocnice, naopak budeme dále zkvalitňovat zdravotní péči. Protože zdravotnictví musí být dostupné pro všechny. Naší prioritou je udržet lékaře a sestry v našem kraji. Stabilizujeme situaci ve zdravotnictví, zvýšíme platy a mzdy zdravotníků a zastavíme odliv kvalifikovaných a zkušených lidí. Cíleně podpoříme působení praktických a dětských lékařů i zubařů v menších obcích, aby byla zaručena kvalitní zdravotní péče ve všech oblastech, a budeme pokračovat ve zlepšování hospodaření našich nemocnic. 

Senioři

Vyspělost národa se pozná podle toho, jak se stará o své seniory. Proto chceme co nejširší služby pro důchodce přímo v jejich domovech. Nedovolíme privatizaci sociálních služeb a jejich zdražení. Kraje musí nabídnout dostatečné kapacity např. domovů pro seniory. Podpoříme stacionární služby, aby mohli i lidé s dlouhodobými zdravotními problémy zůstat v domácím prostředí.

V Plzni postavíme nový domov seniorů. V ostatních městech Plzeňského kraje budeme podporovat zejména výstavbu menších domů obdobného typu. 

Bezpečnost

Bezpečný kraj je pro nás jednoznačnou prioritou. Musíme nejen zabezpečit strategické objekty v kraji, ale nekompromisně musíme potírat i drobnou kriminalitu.  Zvýšíme počet policistů a zlepšíme jejich vybavení, abychom byli připraveni řešit všechna potenciální bezpečnostní rizika, včetně extremismu, terorismu, organizovaného zločinu, hrozeb kybernetických útoků, přírodních katastrof i rizik spojených s nekontrolovanou migrací. Budeme také tvrdě bojovat s tzv. šmejdy. Budeme i nadále podporovat profesionální i dobrovolné hasiče. 

Školství

Kvalita vzdělávání je pro nás jednou z nejdůležitějších oblastí. Ale ruku v ruce s tím jdou i podpora sportovního vyžití a kvalitního stravování našich dětí. Dobré vzdělávání představují především kvalitní a spokojení učitelé. Kvalitní vzdělávání se neobejde bez schopných učitelů, proto podpoříme růst jejich platů, aby dosáhli průměrného výdělku vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců.Jazyková výuka, sport a propojení s praxí. Podpoříme intenzivnější výuku cizích jazyků, zejména angličtiny a němčiny. Tělesná výchova a sport jsou, tak jako teoretická výuka, stejně důležitá součást vzdělávacího procesu. Chceme motivovat mladé lidí k pohybu a sportu. 

Rozvoj dopravy

Plzeňský kraj je jedním z nejkrásnějších a nejrozvinutějších v republice. Vlády ČSSD už dlouhodobě nejvíc finančních prostředků investovaly do dopravy. Věřím, že dopravní obslužnost by měla být na vysoké úrovni i v malých obcích.  Kvalita silnic a efektivní systém veřejné vlakové a autobusové dopravy je nejdůležitějším faktorem pro rozvoj podnikání a turistický ruch. Proto přicházíme s opatřeními, která zvýší komfort dopravy a přispějí k větší spokojenosti obyvatel jak ve velkých městech, tak i v menších obcích.

Obchvaty, rozšiřování a rekonstrukce silnic. Budeme prosazovat výrazné investice do zvýšení kapacit silnic I. třídy a dalších hlavních tahů. Dobudujeme potřebné obchvaty v rámci kraje.

Regionální doprava musí být šitá na míru potřebám lidí. Chceme, aby se tento typ dopravy přiblížil svou kvalitou dopravě individuální. Zajistíme více spojů na regionální i místní úrovni.

Zavedeme jízdné pro žáky do 15 let a seniory od 65 let zdarma. Budeme vaší garancí, že se dostanete z práce domů nebo s dětmi do školy bez problému, bezpečně a včas. 

Hospodaření kraje

Každou korunu daní musíme vydat efektivně a uvážlivě. Tím obnovíme důvěru v náš stát. Plzeňský kraj má nejlepší podmínky pro další rozvoj. My je nepromarníme, protože už jsme dokázali, že ČSSD umí vládnout s vyrovnaným rozpočtem a bez skandálů. 

Podpora podnikání

Chceme podpořit projekty přinášející rozvoj podnikání s vysokou přidanou hodnotou v oblasti duševní i řemeslné práce. V naší zemi se potýkáme s nízkým počtem malých a středních firem. Podnikatele v této oblasti tíží vysoká míra byrokracie a nedostatečná podpora ze strany státu v jejich úsilí vyrábět, poskytovat služby a zaměstnávat další pracovníky.

Podpoříme lokální zemědělce s kvalitními místními potravinami. Vytvoříme platformu pro jejich spolupráci a propagaci.

Plánujeme obnovit tradici výstavnictví a veletrhu EX Plzeň, jehož cílem v nové podobě bude především propagovat podnikatele z Plzeňského kraje a Bavorska. Poradíme a pomůžeme začínajícím podnikatelům. Vytvoříme ekonomické a právní poradenské centrum určené pro nové podnikatele, zejména pro první rok jejich podnikání.

Turistický ruch

Pro volební období od roku 2016 se naskýtá Plzeňskému kraji v oblasti cestovního ruchu jedinečná příležitost. Může využít obrovského návštěvního potenciálu nově otevřených Brd společně s Českým lesem a Šumavou. Náš kraj je jedinečně obklopen těmito přírodními skvosty, které chceme využít rozvojem citlivé turistiky zejména pro občany našeho kraje, ale i pro návštěvníky z celé České republiky a zahraničí. Chceme, aby se na konceptu širšího využití naší přírody pro turistický ruch podílela široká veřejnost, obce, podnikatelé, vedení Lesů ČR a pracovníci Chráněných krajinných oblastí. V neposlední řadě v příhraničních oblastech chceme přizvat ke spolupráci naše německé partnery. 

Kontakt

Josef Bernard
e-mail: info@josefbernard.cz

Rychlý kontakt

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte mne.


  •